Sille Muusikastuudio

SILLE KROON

DISTANTSÕPPE
MUUSIKSTUUDIO

Tere, mina olen Sille. Olen muusikaõpetaja ja koorijuht ning lastega töötanud alates aastast 2004. Tere tulemast internetikeskkonda, mille kaudu on võimalik osta erineva sisuga ning erinevale sihtrühmale ettesalvestatud ja korduv vaadatavaid muusikatunde. 

Lastele meeldib avastada ja uurida ning üheskoos läbi aktiivse tegevuse õppida. Kahjuks tuleb ikka elus ette raskusi ja erinevatel põhjustel ei ole võimalik kontaktõppes osaleda. Veebikeskkonna eesmärgiks on võimalikult lihtsalt ja mugavalt kaasata lapsi muusikalisesse huviharidusesse muutunud maailmas.

 

Lastel on kujunenud harjumus vaadata värvilisi ja kaashaaravaid videosid ning minu keskkonnas saavad nad süstematiseerituid ja arendavaid muusikaõppesisuga videosid vaadata. Lisaks on võimalik kodus kaasa musitseerida lihtsate vahenditega vastavalt enda arengule ja võimalustele.

Muusikakool-lastega

Muusikakooli ettevalmistus

Tunnid on ettesalvestatud ja korduv vaadatavad, mis võimaldab lapsel üha uuesti korrata ja kinnistada õpitut. Iga tund sisaldab laulu õppimist, hääle harjutusi, rütmikat, noodikirja õppimist, helide ja meloodiate järele laulmist, muusikalise mälu arendamiseks harjutusi, pillidega tutvumist ja muusikalisi mänge.

Sellega seoses on ettevalmistusklassi läbinud lapsel ülevaade muusikakooli võimalustest, ta on tutvunud erinevate pillidega, et oma valikut edasi õppides paremini teha. Õpilane on tuttav muusikakooli sisseastumise katsetel nõutavate harjutustega ning õppinud paar laulu katsetel esitamiseks. Lisaks sellele arendab e-tund muusikalist kuulmist, muusikalist mälu, rütmitaju, kordinatsiooni, loovust ning tutvustab noodikirja. Veebiõpe ei asenda kontakttundi, aga on suurepärane võimalus muusikalisest huviharidusest osa saada lihtsalt, turvaliselt ning enda valitud paigas.

Tule läbi mängu õppima!

Uudiskiri

Liitu uudiskirjaga et saada osa sooduspakkumistest ning olla kursis uute teenustega Sille muusikakoolis