Sille Muusikastuudio

Muusikastuudio l ja ll

Muusikastuudio l ja ll

50,00 

Koolituse sisu:

5-7 aastastele e-õpe.

II tunnid avanevad 06 jaanuar 2023.

I tundide kirjeldus:

Pane enne tundi valmis noodivihik, harilik pliiats, kustutuskumm ning rütmide koputamiseks vastavad vahendid (kivid, pulgad jne). Ole tunniks valmis nii, et saad olla püsti, liikuda ning vajadusel ka istuda ja kirjutada.

1. Tunnis õpitakse, kuidas hääl tekib ja millest koosneb noot (noodipea ja noodivars)
2. Tunnis õpitakse kehapilli ning  TA ja TI-TI rütme
3. Tunnis tutvutakse pilliperekonnaga ning õpitakse noote  SOL ja MI
4. Tunnis tutvutakse klaveriga ning õpitakse rütmi TA-A
5. Tunnis tutvutakse oreliga ning õpitakse nooti LA
6. Tunnis tutvutakse akordioniga ning õpitakse, mis on taktimõõt, taktijoon ja lõpujooned.
7. Tunnis tutvutakse kitarriga,  õpitakse rütmi TI-RI-TI-RI ja nooti RE
8. Tunnis tutvutakse viiuli  ja vioola, õpitakse vaikuse märki PAUS ja nooti DO
9. Tunnis õpitakse rütmi TA-A-A-A ja nooti FA
10. Tunnis õpitakse rütmi TAI-RI ja nooti SI